Innmelding

NB! For å melde deg inn i YTF må du være yrkesaktiv. Det vil si at du enten er yrkesaktiv, lærling eller skoleelev i transportyrket.
Rett til advokatbistand forutsetter at medlemskontingenten er betalt, og at saken har oppstått etter utløpet av karantenetiden på 2 måneder.

+
+

Vil du ha YS Innbo kostnadsfri i 6 måneder?

Tilbudet har en verdi på minst 656 kroner, avhengig av hvor du bor

Innboforsikringen fra Gjensidige er en av markedets beste og spesialpriset for YS. Forsikringen trer i kraft fra innmeldingsdato og gjelder din folkeregistrerte adresse i Norge. Den forutsetter at du er over 18 år. Forsikringen dekker skader på inntil 2,5 millioner kroner og løper til du selv sier den opp, slik at du ikke risikerer å stå uten forsikring etter at friperioden er utløpt.1)

Dine samtykker

Du kan spare mye på medlemsfordelene Yrkestrafikkforbundet har forhandlet frem i Gjensidige og DNB

Dette skjer gjennom jevnlig kontrollvask av vår medlemsliste mot Gjensidiges og DNBs kunderegister, regulert gjennom egne databehandleravtaler.

For at du automatisk skal bli presentert for medlemsprisene og medlemsproduktene når du henvender deg til Gjensidige, trenger vi ditt samtykke:

For at du skal få relevant informasjon om dine medlemsfordeler fra Gjensidige, trenger vi dine samtykker:

Ja, jeg samtykker til at Yrkestrafikkforbundet kan overføre nødvendig informasjon 3) til Gjensidige 2) slik at de kan kontakte meg med råd og markedsføring tilpasset meg og min husstand 4) 

Ditt medlemskort finner du i YS-appen, som administreres av DNB Bank ASA. For at du skal få mulighet til å laste ned YS-appen og medlemskortet, trenger vi ditt samtykke.

Du kan når som helst trekke tilbake dine samtykker ved å gå inn på min side på ytf.no. Vi tar personvern på alvor og behandler dine personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte. Les mer om Yrkestrafikkforbundets personvernhåndtering på ytf.no.

  • 1) Du får automatisk faktura fra Gjensidige etter at friperioden har utløpt. Ved inngåelsen av avtalen godtar du at dokumenter i avtaleforholdet, som for eksempel opplysninger, meldinger og varsler, sendes til deg elektronisk, samt at Yrkestrafikkforbundet gir Gjensidige de personopplysningene 3) som er nødvendig for opprettelse av forsikringen.
  • 2) Gjensidige Forsikring ASA, Gjensidige Bank ASA, Gjensidige Pensjonsforsikring AS og Gjensidige Bolighandel AS
  • 3) Navn, 11-sifret fødselsnummer og telefonnummer og eller e-post i samsvar med dine samtykker ovenfor
  • 4) Gjensidige kan sammenstille, analysere og bruke opplysningene om deg og ditt kundeforhold til å gi deg relevante tilbud

Ved å melde deg inn i Yrkestrafikkforbundet samtykker du samtidig til Yrkestrafikkforbundets behandling av personopplysninger.
Les Yrkestrafikkforbundets samtykkeerklæring her.

  •  (dd.mm.åååå) 
  • *
  • Dersom du er medlem i et annet forbund må du huske å melde deg ut da de krever skriftlig utmelding direkte fra deg som medlem.