Innmelding

NB! For å melde deg inn i YTF må du være yrkesaktiv. Det vil si at du enten er yrkesaktiv, lærling eller skoleelev i transportyrket.

+
+
+
+

  •  (dd.mm.åååå) 

  • *
  • Dersom du er medlem i et annet forbund må du huske å melde deg ut da de krever skriftlig utmelding direkte fra deg som medlem.