Innmelding

NB! For å melde deg inn i YTF må du være yrkesaktiv. Det vil si at du enten er yrkesaktiv, lærling eller skoleelev i transportyrket.

+
+

Dine samtykker

Du kan spare mye på medlemsfordelene Yrkestrafikkforbundet har forhandlet frem i Gjensidige og DNB

Dette skjer gjennom jevnlig kontrollvask av vår medlemsliste mot Gjensidiges og DNBs kunderegister, regulert gjennom egne databehandleravtaler.

For at du automatisk skal bli presentert for medlemsprisene og medlemsproduktene når du henvender deg til Gjensidige, trenger vi ditt samtykke:

For at du skal få relevant informasjon om dine medlemsfordeler fra Gjensidige, trenger vi dine samtykker:

Ditt medlemskort finner du i YS-appen, som administreres av DNB Bank ASA. For at du skal få mulighet til laste ned YS-appen og medlemskortet, trenger vi ditt samtykke.

  •  (dd.mm.åååå) 
  • *
  • Dersom du er medlem i et annet forbund må du huske å melde deg ut da de krever skriftlig utmelding direkte fra deg som medlem.